Pływalnia Miejska DELFIN w ZambrowiePark Wodny w ZambrowieBasen w ZambrowieBasen w ZambrowieBasen w Zambrowie
Pływalnia Miejska DELFIN w ZambrowieBasen DELFIN w ZambrowiePark wodny w ZambrowieBasen w ZambrowieBasen w Zambrowie
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej  
 
 
00648069
www.basendelfin.com.pl www.basendelfin.com.pl www.basendelfin.com.pl www.basendelfin.com.pl
REGULAMIN
 
 
LODOWISKA
 1. Lodowisko jest obiektem Gminy Miasta Zambrów administrowanym przez Pływalnię Miejską „Delfin” w Zambrowie.
 2. Godziny otwarcia – codziennie – od poniedziałku do piątku od 900 – 2100 z przerwą techniczną: 1500 – 1600.
 3. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej a także wszelkie zniszczenia dokonane na terenie obiektu w trakcie zajęć odpowiedzialni są opiekunowie grup.
 4. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 100 osób.
 5. W budynku zaplecza lodowiska mają prawo przebywać tylko klienci lodowiska.
 6. Wszelkie opłaty za korzystanie z lodowiska, wypożyczalni łyżew oraz ostrzenia łyżew rejestrowane są za pomocą elektronicznego systemu obsługi klienta wg obowiązującego cennika w kasie Lodowiska, zaś w przypadku, gdy kasa Lodowiska jest nieczynna opłaty przyjmuje kasa Pływalni.
 7. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę tylko przez bramkę wejściową po zarejestrowaniu pobytu a wychodzić przez bramkę wyjściową i rozliczeniu pobytu w kasie.
 8. Do przebywania na tafli lodowiska mają prawo tylko osoby, które zarejestrowały swój pobyt w elektronicznym systemie obsługi klienta. Pracownicy obsługi są upoważnieni do kontroli prawa przebywania na lodowisku.
 9. Wszystkim osobom korzystającym z lodowiska zalecamy stosowanie ciepłego ubrania, nakrycia głowy i rękawiczek.
 10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na lodowisku tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna, który korzysta z biletu normalnego lub ulgowego, przy czym ciepłe nakrycie głowy i rękawiczki są obowiązkowe.
 11. Korzystanie z szafek na obuwie i toalet znajdujących się w budynku zaplecza jest bezpłatne.
 12. Za rzeczy pozostawione w innych miejscach na terenie lodowiska administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Klienci indywidualni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia dokonane na terenie obiektu także zniszczony lub zgubiony sprzęt: tj. łyżwy, transpondery kasowe oraz numerki z szatni i depozytu.
 14. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponoszą osoby korzystające z lodowiska. Administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu lodowiska.
 15. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku oznaczonym strzałkami. O zmianie kierunku jazdy decyduje pracownik obsługi lodowiska.
 16. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania,
  2. stosowania się do poleceń i komunikatów wydawanych przez pracowników obsługujących lodowisko.
 17. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  1. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych bądź też innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób, (gra w hokeja jest możliwa tylko na I mianie w grupach zorganizowanych z opiekunem),
  2. wnoszenia lub wrzucania na lodowisko jakichkolwiek przedmiotów,
  3. siadanie na bandach okalających lodowisko,
  4. jazdy z dziećmi na rekach lub z plecakami,
  5. wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów i posiłków na tafli lodowiska,
  6. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu i wychodzenia na łyżwach poza strefą wyłożoną gumowymi matami,
  7. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i gwałtownego hamowania, potrącania i podcinania innych użytkowników, wykonywania skoków, niebezpiecznych zabaw,
  8. wprowadzania zwierząt,
  9. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  10. palenia papierosów i zażywania środków odurzających, także na terenie wokół lodowiska.
 18. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze lodowiska.
 19. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 20. Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa oraz nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu lodowiska (bez prawa zwrotu kosztów).
 21. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie obsługującej lodowisko lub do administratora lodowiska.
KIEROWNIK
Pływalni Miejskiej w Zambrowie
Jerzy Przychodzeń

 
© Projekt i wykonanie: WIRTUALNI, 2004 - 2014 r.