Jakość wody

Woda na naszej pływalni jest regularnie badana i oceniana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz 2016).

UWAGA !

Woda w niecce do nauki pływania i rekreacji nie spełnia kryteriów w/w przepisów, aby mogła być udostępniona do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

Komunikat o stanie jakości wody

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej “DELFIN” w Zambrowie przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zambrowie potwierdza, że w badanym okresie tj. od dnia 01.01.2023r do dnia 31.12.2023r.  użytkownicy korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Zbiorcza roczna ocena wody Pływalni 2023