INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PŁYWALNIA MIEJSKA „DELFIN” W ZAMBROWIE

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6B

18-300 Zambrów

  1. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez maila: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług pływalni – na podstawie
    art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu prawidłowej realizacji umowy, tj. rok od czasu ostatniego wykupionego karnetu. W przypadku wystawienia faktury Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami prawa tj. Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro.

  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.