Plan zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2017r.

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaTryb zamówieniaPlanowana wartość zamówieniaPlanowany termin rozpoczęcia procedury
Ekomodernizacja pływalniroboty budowlanePrzetarg nieograniczony1,200,000kwiecień 2017