Aktualne zasady korzystania z Pływalni – obowiązują od 12 wrzesnia 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami korzystania z Pływalni, które będą obowiązywały od dnia 12 września 2020 roku. Pełna treść zasad znajduje się w zakładce “Regulaminy”.