Informacja o zmianach w cenniku – Rodzina 3+ ,Senior 60+ oraz Karta Dużej Rodziny

W związku z przystąpieniem Pływalni Miejskiej do Programu „Zambrowska karta Seniora 60+” zapraszamy osoby posiadające taką kartę do korzystania z naszych usług. Zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasto Zambrów posiadaczom kart „Zambrowska karta Seniora 60+” przysługuje zniżka 50% na bilety normalne na basen, lodowisko i tężnię solną oraz korzystania ze zjeżdżalni – przy płatnościach gotówką.

Informujemy też, że uległy zmianie zasady udzielania zniżek na kartę „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” oraz „Kartę dużej rodziny” wydaną przez Gminę Zambrów o cyfrach początkowych 2014052. Osoby posiadające taki karty mogą skorzystać ze zniżki na bilety normalne na basen, lodowisko i tężnię solną oraz korzystanie ze zjeżdżalni – przy płatnościach gotówką. Zniżka nie dotyczy wejść na karnety, bilety ulgowe i rodzinne, rezerwacji łaźni i sauny, wypożyczalni i ostrzenia łyżew.

Przypominamy, że zgodnie z Paragrafem 3 punkt 5 regulaminu programu „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+”: „Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna”.

W związku z przebudową strony internetowej Pływalni zmiany w dziale “Cenniki” będą naniesione w najbliższym terminie.

Kierownik Pływalni Miejskej w Zambrowie