Nowe obostrzenia od 15 grudnia 2021 roku.

Informujemy że od dnia 15.12.2021:

W celu zwiększenia dostępności pływalni ponad dopuszczalny limit 36 osób prosimy o okazywanie przy wejściu:
– Unijnego Certyfikatu COVID lub
– negatywnego wyniku testu lub
– zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z Covid-19.

Pozostałe obostrzenia pozostają bez zmian:

– dezynfekcja

– zachowanie dystansu,

– obowiązek zasłaniania ust i nosa.