Ogłoszenia.

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wynajem lokalu użytkowego

, , ,

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Załącznik – Informacja

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wynajem lokali użytkowych

, ,

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Opóźnienie w uruchomieniu pływalni

,

W związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy realizującego prace przy remoncie Pływalni, czas jego trwania wydłuży się co najmniej o 3 tygodnie.

W związku z tym, spodziewamy się, że po dokonaniu czynności odbiorowych oraz wykonaniu koniecznych badań wody, uruchomimy Pływalnię na początku grudnia 2017 roku.

O teminie uruchomienia powiadomimy w oddzielnym komunikacie.

Przepraszamy za opóźnienia

Kierownik Pywalni Miejskiej w Zambriwie

Jerzy Przychodzeń

 

brak ogłoszeń