Informacje umieszczane do zamówień publicznych.

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego.

, ,

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajmie – marzec 2023–1-ZP-2023 —- kawiarnia – BIP

 

Załącznik do pobrania:

Druk oferty

 

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego.

,

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajmie – styczeń 2023–1-ZP-2023 —- kawiarnia – BIP

 

Załącznik do pobrania:

Druk oferty

 

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wynajem lokalu użytkowego

, , ,

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Załącznik – Informacja

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego.

,

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajmie – marzec 2022–1-ZP-2022 – 3 str na BIP

 

Załącznik do pobrania:

Druk oferty

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wynajem lokali użytkowych

, ,

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokali użytkowych.

,

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokali użytkowych.

pdf24_merged (1)

 Załączniki do pobrania:

Druk oferty.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

,

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na wynajem lokalu użytkowego.

 

 1. Opis lokalu:

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej107,20 m2  znajduje się na parterze budynku Pływalni. Składa się z 5 wydzielonych pomieszczeń. Największe pomieszczenie ma powierzchnię 78 m2 a pozostałe stanowią zaplecze sanitarne (łazienki, natryski, WC.). Istniejące instalacje: elektryczna, ciepłej i zimnej wody, CO, wodno-kanalizacyjna, wentylacja nawiewno-wywiewna.

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Minimalna cena najmu (cena wywoławcza) – 1.500,00 zł + podatek VAT.  Cena najmu będzie waloryzowana co 12 m-cy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Do ceny tej należy doliczyć:

– podatek od nieruchomości,

– opłaty eksploatacyjne:

a) za zużytą energię elektryczną wg wskazań podlicznika,

b) opłaty za CO i ciepłą wodę – ryczałt w wysokości 2,0 GJ/ miesięcznie,

c) za doprowadzoną zimną wodę i odprowadzanie ścieków – ryczałt w wysokości 10 m3 wody oraz 7,50 m3 ścieków,

d) opłata za wywóz nieczystości – wg odrębnej umowy zawartej przez najemcę.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Pływalni Nr 16 8775 0009 0010 0101 3143 0004 najpóźniej do dnia 05.11.2020 do godziny 10:30.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach, ostemplowanych w miejscu sklejenia, należy składać w terminie do 5.11.2020 roku do godziny 11:00 w biurze Pływalni Miejskiej w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 6B.

 1. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 z pracownikiem Pływalni a pozostałe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 86 276 10 69. Druk oferty a także wzór umowy najmu można odebrać w biurze Pływalni.
 2. Komisyjne otwarcie ofert (w obecności oferentów) nastąpi w dniu 5.11.2020 r. o godzinie 11:15 w biurze Pływalni.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

 

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741) Podaje się do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Oznaczenie nieruchomości: Nr działki 2451/12 KW Nr 10900.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 107,2 m2.
 3. Opis nieruchomości: Lokal użytkowy mieszczący się na parterze budynku Pływalni Miejskiej w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego 6B. lokal pierwotnie był przeznaczony na siłownię i składa się z 5 pomieszczeń: siłownia 78 m2, 2 łazienki + 2 szatnie – 29,2 m2, łącznie 107,20 m2. Instalacje: elektryczna, wentylacja nawiewno-wywiewna, CO, wodno-kanalizacyjna.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania: Lokal przeznaczony jest do wynajmu na czas nieoznaczony.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – 01.01.2021 roku.
 6. Wysokość opłat z tytułu najmu – minimalna cena najmu (cena wywoławcza) – 1.500,00 zł + podatek VAT. Do ceny najmu należy doliczyć: podatek od nieruchomości, opłaty za zużytą energię elektryczną wg wskazań podlicznika, opłaty za CO i ciepłą wodę – ryczałt, zimna woda i odprowadzanie ścieków – ryczałt, wywóz nieczystości stałych – wg odrębnej umowy.
 7. Termin wnoszenia opłat: do 20 dnia każdego miesiąca.
 8. Zasady aktualizacji opłat: waloryzacja co 12 miesięcy w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.
 9. Termin złożenia oferty: 5.11.2020 roku

 

Pełna treść ogłoszenia.